KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ - İLETİŞİM FORMU

Yağmur Çoban Şahıs Şirketi (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, https://dayanisma.localmakers.com.tr/ internet sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

 

A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerine yer verilmiştir:  

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Soru, yorum ve fikirleriniz hakkında detaylı bilgi edinilmesi amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
  • Soru, yorum ve fikirlerinizin sonuçlandırılması,
  • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,
  • İşletme bilgilerinizin güncellenmesi.

 

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

 

B. İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde; kimlik, iletişim, işlem güvenliği verileriniz ile bize ilettiğiniz soru, yorum, fikirleriniz ve işletme bilgileriniz işlenmektedir.

 

C. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “B. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında hizmet sağlayıcılara ve iş ortaklarına aktarılmaktadır. Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’da belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

 

D. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz internet sitemizde bulunan iletişim formu aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

E. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanmak için info@localmakers.com.tr adresine taleplerinizi içeren bir posta iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz.